TEMAS GROUP EXPORT PARTNERS - Your Partner for Export Growth and Business Success

Türkei

Store icon Mehrere

TEMAS GROUP EXPORT PARTNERS
Web icon
Utilising Corporate Influencers: The Impact of B2B Brand Amb

Utilising Corporate Influencers: The Impact of B2B Brand Amb

Utilising Corporate Influencers ・ 10. Aug. 2023 mehr lesen Open In New icon

In the fast-paced world of modern business, where B2B relationships are built on trust and credibility, companies are exploring a unique method to improve their brand image and forge a strong connection with their intended audience: incorporating corporate influencers as brand ambassadors. This inventive approach is transforming how businesses communicate with their counterparts, customers, and associates, unlocking novel possibilities for expansion, cooperation, and influence. The Emergence of Corporate Influencers: A Significant Shift in Perspective In the past, influencer marketing was mainly linked to B2C marketing, where individuals utilised their personal brand and social media presence to promote and patronise products and services. Nevertheless, the gap between B2B and B2C marketing is gradually narrowing.

Understanding Dollarization: The Adoption of Foreign Current

Understanding Dollarization: The Adoption of Foreign Current

Understanding Dollarization ・ 21. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

Dollarization, also known as currency substitution, refers to the process in which a foreign currency, typically the United States dollar, is used as a legal tender alongside or instead of the domestic currency in a country. It can occur in different forms, such as informal dollarization, semi-official dollarization, or full official dollarization.

Dolarizasyon Nedir ? Avantajlar ve Dezavantajlar

Dolarizasyon Nedir ? Avantajlar ve Dezavantajlar

Dolarizasyon Nedir? ・ 21. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

1990’lı yıllarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu çok sayıda ülke ciddi ekonomik krizler yaşadı. Bunlara örnek olarak, Meksika Krizi (1994), Asya Krizi (1997), Rusya Krizi (1998), Brezilya Krizi (1999), Türkiye’deki Krizler (1999 ve 2001), Arjantin’deki Çöküş (2001) gösterilebilir. Krizler siyasetçilerin ve uygulanan iktisadi politikaların şiddetli bir şekilde sorgulanmasına ve yeni arayışların başlamasına neden olmuştur. Bu krizlerden bir yandan sabit kur rejimleri sorumlu tutulurken, diğer yandan uluslararası finansal yapıyı yeniden şekillendirmek için çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Bunlar IMF’yi feshederek sermaye akımlarına kontrol uygulanmasından, küresel düzeyde bir son borç verme durumuna kadar uzanan bir dizi öneriyi içerir. Önerilerin en dikkat çekenlerinden bir tanesi ise, gelişen ülkelerin kendi paralarından tamamen vazgeçmeleri ve bir başka ülkenin parasını yasal para olarak kabul etmeleridir. Buna dolarizasyon denir.

B2B PLATFORMS EXPORT

B2B PLATFORMS EXPORT

B2B EXPORT DEVELEOPMENT ・ 18. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

Today, many companies use B2B platforms to increase their exports and explore new markets. These platforms allow you to connect with customers in different countries as well as promote your products to buyers worldwide. Therefore, the benefits of B2B platforms are great for companies that want to export. This article will provide you with information on the best B2B platforms you can use to improve exports. Europages Europages is a Europe-based B2B platform with over 3 million registered users worldwide. Serving in 26 different languages, the platform was founded in 1995 and currently operates in more than 50 countries. Europages offers many different product categories for companies operating in different sectors. These categories include many industries such as machinery and equipment, building materials, food and agriculture, automotive and transportation, fashion and accessories, computers and software.

Ranking Better with Keywords

Ranking Better with Keywords

Keys to Success in Export ・ 16. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

For a business that wants to export, digital marketing strategies play an important role. Search engine optimization (SEO) is an effective method for exporters to reach their target audience and rank competitively. Keywords are the cornerstone of SEO and play a huge role in the export success of a business. In this blog post, we will explore the strategies and keyword types you can use to rank better with keywords. Keyword Research: It is important to do keyword research to determine your export market and target audience. Keyword research helps you understand what words your potential customers are using in search engines. Identify the most commonly used keywords related to your products or services. Competition analysis: Examining the keywords your competitors are using gives you a significant advantage in ranking for exports. By doing competitive analysis, you can identify competitive keywords and integrate them into your strategy.

Shining in the Digital Arena for Exporting to Europe

Shining in the Digital Arena for Exporting to Europe

Export to Europe ・ 16. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

Today, being visible in digital channels is of great importance for companies that want to export with globalization. For businesses looking to export to Europe, B2B platforms and other digital channels have become an effective tool for finding new customers, conducting marketing activities and developing collaborations. In this blog post, we will focus on the importance of being visible on digital channels regarding exports and European countries. The European market is of interest to many companies as it has great economic strength and is an attractive target for opportunities in various sectors. However, competition can be quite intense for businesses looking to export to Europe. Therefore, businesses need to use digital channels effectively in order to be noticed in the market and connect with customers.

İhracat Beyannamesi Nedir ?

İhracat Beyannamesi Nedir ?

İhracat Beyannamesi Nedir ? ・ 15. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

İhracat beyannamesi, bir ülkenin sınırları dışına çıkardığı mal ve hizmetlerin gümrük işlemlerinin düzenlenmesi için kullanılan bir belgedir. İhracat beyannamesi, ihracatçı veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından doldurulur ve gümrük makamlarına sunulur. İhracat beyannamesi direkt olarak mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından hazırlanır. Bu belge üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. İhracat beyannamelerinin teyit edilmesi için gerçekleştirilen ibrazın ardından bildirilen eşyanın türü, özellikleri ve fiyatı ile ilgili herhangi değişiklik yapılamaz. İhracat beyannamesi tescili, gümrüklerde bulunan deftere uygun bir biçimde düzenlenmek üzerine, tarih ve resmi damga uygulanarak hazırlanır.

İhracat Danışmanlığı Nedir ?

İhracat Danışmanlığı Nedir ?

İhracat Danışmanlığı Nedir ? ・ 15. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

İhracat danışmanlığı, bir işletmenin ihracat faaliyetlerini planlama, yönetme ve geliştirme süreçlerinde profesyonel olarak destek sağlayan bir hizmettir. İhracat danışmanları, firmaların ihracat potansiyelini analiz eder, pazar araştırması yapar, hedef pazarları belirler ve pazarlama stratejileri geliştirir. Bununla birlikte, işletmelerin ihracat için gereken belge ve izinleri tamamlayıp düzenlemelerinde yardımcı olurlar. İşletmelere ihracat sürecindeki riskleri azaltma, maliyetleri kontrol etme ve başarılı bir şekilde uluslararası pazarlara adım atma konusunda rehberlik sağlayıp şirketleri yönlendirirler. Danışmanlar, ihracat için uygun ürünlerin belirlenmesinde, uluslararası pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında, fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesinde şirketlere uzmanlık sağlar.

İhracat Nasıl Yapılır ?

İhracat Nasıl Yapılır ?

İhracat Nasıl Yapılır ? ・ 15. Juni 2023 mehr lesen Open In New icon

Küreselleşen dünyada ekonomi alanında kendini en çok gösteren faaliyet olarak öne çıkan ihracat, ülkelerin büyümesinde, gelişmesinde ve kalkınmasındaki en önemli faktörlerdendir. Başka ülkelere ihracatı fazla olan ülkeler, yerel üretimde ve hizmet sektöründe gelişmiş ve refah seviyesi yüksek olan ülkeler olarak tanımlanır. Peki ihracat nedir? ihracatın çeşitleri nelerdir? ve ihracat nasıl yapılır? İhracat kısaca, üretimi yapılan ülkede kişi ve kurumlar aracılığıyla ürünlerin diğer yabancı ülkelere satılması işlemi olarak tanımlanır. Günümüzde artık firmalar, sadece kendi ülkesinde değil, rekabeti ve getirilerini bir sonraki seviyeye taşımak için uluslararası iş alanında faaliyet gösterip ihracata başlıyorlar.

Domain icon Mehrere

TEMAS GROUP EXPORT PARTNERS

Icerenkoy Mh. prof. Ali Nihat Tarlan Cd. Eryilmazlar Sk. No:7 Atasehir

34500 Istanbul - Türkei

Kontaktieren